Downloads containing ab21ctf09.j2as

Downloads
Name Author Game Mode Rating
TSF with JJ2+ Only: Anniversary Bash 21 Levels Jazz2Online Multiple N/A Download file

File preview

 1. #include "MLLE-Include-1.4.asc"
 2. const bool MLLESetupSuccessful = MLLE::Setup();
 3. #pragma require "ab21ctf09-MLLE-Data-1.j2l"
 4. #pragma require "ab21ctf09.j2l"
 5. #pragma require "SEroller.asc"
 6. #include "SEroller.asc"
 7.  
 8. se::DefaultWeaponHook weaponHook;
 9.  
 10. bool isSnowing = true;
 11. jjPAL pal;
 12. int hue, sat, light;
 13.  
 14. void onLevelLoad() {
 15.         pal.load("Psych3V.j2t");
 16.  
 17.         jjUseLayer8Speeds = true;
 18.         jjTexturedBGTexture = TEXTURE::DIAMONDUSBETA;
 19.        
 20.         for (int i = 880; i <= 1299; i++) {
 21.                 jjPIXELMAP hills(i);
 22.                         for (uint x = 0; x < hills.width; ++x) {
 23.                                 for (uint y = 0; y < hills.height; ++y) {
 24.                                         if (hills[x,y] == 73) hills[x,y] = 236;
 25.                                 }
 26.                         }
 27.                 hills.save(i, true);
 28.         }
 29.        
 30.         for (int i = 1330; i <= 1389; i++) {
 31.                 jjPIXELMAP trees(i);
 32.                         for (uint x = 0; x < trees.width; ++x) {
 33.                                 for (uint y = 0; y < trees.height; ++y) {
 34.                                         if (trees[x,y] == 20) trees[x,y] = 122;
 35.                                         if (trees[x,y] == 21) trees[x,y] = 124;
 36.                                         if (trees[x,y] == 73) trees[x,y] = 234;
 37.                                         if (trees[x,y] == 160) trees[x,y] = 232;
 38.                                         if (trees[x,y] == 239) trees[x,y] = 214;
 39.                                         if (trees[x,y] == 241) trees[x,y] = 230;
 40.                                         if (trees[x,y] == 242) trees[x,y] = 231;
 41.                                         if (trees[x,y] == 243) trees[x,y] = 234;
 42.                                 }
 43.                         }
 44.                 trees.save(i, true);
 45.         }
 46.        
 47.         se::roller.loadAnims(jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[99]]);
 48.         se::roller.loadSamples(array<SOUND::Sample> = {SOUND::P2_FART});
 49.         se::roller.setAsWeapon(3, weaponHook);
 50.        
 51.         generateCustomSpringSprites(jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[0]], array<uint> = {40, 16, 32, 56});
 52.         turnIntoCustomSpring(jjObjectPresets[OBJECT::FROZENSPRING], 0, 19.75f, false);
 53.         turnIntoCustomSpring(jjObjectPresets[OBJECT::HORREDSPRING], 1, 21.75f, false);
 54.         turnIntoCustomSpring(jjObjectPresets[OBJECT::HORGREENSPRING], 2, 28.f, false);
 55.         turnIntoCustomSpring(jjObjectPresets[OBJECT::HORBLUESPRING], 3, 18.5f, false);
 56.        
 57.         jjObjectPresets[OBJECT::HORREDSPRING].causesRicochet = jjObjectPresets[OBJECT::HORGREENSPRING].causesRicochet = jjObjectPresets[OBJECT::HORBLUESPRING].causesRicochet = false;
 58.        
 59.         jjObjectPresets[OBJECT::BOUNCERPOWERUP].direction = -1;
 60.         jjObjectPresets[OBJECT::RFPOWERUP].direction = 0;
 61.        
 62.  
 63.         jjWeapons[WEAPON::GUN8].comesFromGunCrates = true;
 64.         jjWeapons[WEAPON::ICE].comesFromGunCrates = jjWeapons[WEAPON::SEEKER].comesFromGunCrates = false;
 65. }
 66.  
 67. void onLevelBegin() {
 68.         for (int i = 1; i < jjObjectCount; i++) {
 69.                 if (jjObjects[i].eventID == OBJECT::CTFBASE || jjObjects[i].behavior == BEHAVIOR::FLAG) jjObjects[i].yOrg += 16;
 70.         }
 71.        
 72.         for (int n = 96; n <= 239; n++) {
 73.                 hue = jjPalette.color[n].getHue();
 74.                 sat = jjPalette.color[n].getSat();
 75.                 light = jjPalette.color[n].getLight();
 76.                
 77.                 if (n <= 104 || n >= 120) pal.color[n].setHSL(hue, sat * 4 / 5, light * 3 / 4);
 78.         }
 79.         pal.apply();
 80. }
 81.  
 82. jjANIMSET@ customSpringSprite;
 83. array<int> fastCustomSpringSpeeds(jjLocalPlayerCount);
 84. bool generateCustomSpringSprites(jjANIMSET@ anim, const array<uint> &in colors) {
 85.         int length = colors.length();
 86.         bool success = (@customSpringSprite = anim).allocate(array<uint>(length * 3, 5)) !is null;
 87.         if (success) {
 88.                 uint srcSet = jjAnimSets[ANIM::SPRING];
 89.                 for (int i = 0; i < length; i++) {
 90.                         uint color = colors[i];
 91.                         uint destAnimOffset = anim + i * 3;
 92.                         for (int j = 0; j < 3; j++) {
 93.                                 uint srcAnim = jjAnimations[srcSet + j];
 94.                                 uint destAnim = jjAnimations[destAnimOffset + j];
 95.                                 for (int k = 0; k < 5; k++) {
 96.                                         jjPIXELMAP image(jjAnimFrames[destAnim + k] = jjAnimFrames[srcAnim + k]);
 97.                                         int width = image.width;
 98.                                         int height = image.height;
 99.                                         for (int l = 0; l < height; l++) {
 100.                                                 for (int m = 0; m < width; m++) {
 101.                                                         int pixel = image[m, l];
 102.                                                         if (pixel >= 32 && pixel < 40)
 103.                                                                 image[m, l] = color + (pixel & 7);
 104.                                                 }
 105.                                         }
 106.                                         if (!image.save(jjAnimFrames[destAnim + k]))
 107.                                                 return false;
 108.                                 }
 109.                         }
 110.                 }
 111.         }
 112.         return success;
 113. }
 114. void initializeCustomSpring(jjOBJ@ obj) {
 115.         int anim = obj.curAnim;
 116.         obj.behave(obj.behavior = BEHAVIOR::SPRING, false);
 117.         if (obj.curAnim != anim) {
 118.                 obj.curAnim = anim + 2;
 119.                 obj.determineCurFrame();
 120.         }
 121.         obj.draw();
 122. }
 123. void turnIntoCustomSpring(jjOBJ@ obj, uint color, float power, bool horizontal) {
 124.         if (horizontal) {
 125.                 obj.xSpeed = power;
 126.                 obj.ySpeed = 0.f;
 127.         } else {
 128.                 obj.xSpeed = 0.f;
 129.                 obj.ySpeed = -power;
 130.                 if (obj.state == STATE::START && obj.creatorType == CREATOR::LEVEL) {
 131.                         int x = int(obj.xPos) >> 5;
 132.                         int y = int(obj.yPos) >> 5;
 133.                         if (jjParameterGet(x, y, 0, 1) != 0) {
 134.                                 jjParameterSet(x, y, 0, 1, 0);
 135.                                 obj.yPos -= 4.f;
 136.                                 obj.ySpeed = power;
 137.                         }
 138.                 }
 139.         }
 140.         obj.behavior = initializeCustomSpring;
 141.         obj.curAnim = customSpringSprite + color * 3 + (horizontal ? 1 : 0);
 142.         obj.energy = obj.frameID = obj.freeze = obj.justHit = obj.light = obj.points = 0;
 143.         obj.isBlastable = obj.isTarget = obj.scriptedCollisions = obj.triggersTNT = false;
 144.         obj.deactivates = obj.isFreezable = true;
 145.         obj.bulletHandling = HANDLING::IGNOREBULLET;
 146.         obj.playerHandling = HANDLING::SPECIAL;
 147.         obj.lightType = LIGHT::NORMAL;
 148.         obj.determineCurFrame();
 149. }
 150.  
 151. void onPlayer(jjPLAYER@ play) {
 152.         weaponHook.processPlayer(play);
 153. }
 154.  
 155. void onPlayerInput(jjPLAYER@ play) {
 156.         weaponHook.processPlayerInput(play);
 157. }
 158.  
 159. void onMain() {
 160.         for (int i = 0; i < 1024; i++) {
 161.                 jjPARTICLE@ particle = jjParticles[i];
 162.                 if (particle.type == PARTICLE::FLOWER) {
 163.                         particle.xSpeed = -0.25;
 164.                         particle.ySpeed = 2;
 165.                         particle.flower.petals = 1;
 166.                         particle.flower.color = 96;
 167.                         if (particle.flower.size > 64) particle.flower.size = 64;
 168.                 }
 169.         }
 170.        
 171.         for (int i = 1; i < jjObjectCount; i++) {
 172.                 jjOBJ@ obj = jjObjects[i];
 173.                 if (obj.eventID == OBJECT::FROZENSPRING || obj.eventID == OBJECT::REDSPRING || obj.eventID == OBJECT::HORREDSPRING) {
 174.                         if (obj.xOrg > 43.5*32 && obj.xOrg < 47.5*32) obj.xPos = obj.xOrg - 12;
 175.                         if ((obj.xOrg > 32*32 && obj.xOrg < 35*32 && obj.yOrg < 17*32) || (obj.xOrg > 45*32 && obj.xOrg < 48*32 && obj.yOrg > 41*32) || (obj.xOrg > 52*32 && obj.xOrg < 55*32) || (obj.xOrg > 60*32 && obj.xOrg < 63*32) || (obj.xOrg > 79*32 && obj.xOrg < 82*32)) {
 176.                                 obj.xPos = obj.xOrg - 12;
 177.                                 if (obj.xOrg < 64*32 && obj.yOrg < 42*32) obj.yPos = obj.yOrg + (obj.xPos % 64 > 32? 10:16);
 178.                                 else obj.yPos = obj.yOrg + (obj.xPos % 64 > 32? 16:10);
 179.                         }
 180.                 }
 181.                 if (obj.eventID == OBJECT::RFPOWERUP) {
 182.                         obj.yPos = obj.yOrg;
 183.                 }
 184.                 if (obj.eventID == OBJECT::GUNCRATE) {
 185.                         if (obj.xOrg > (jjLayerWidth[4]*32/2)) obj.xPos = obj.xOrg - 8;
 186.                         else obj.xPos = obj.xOrg + 8;
 187.                 }
 188.         }
 189.        
 190.         if (!isSnowing || jjLowDetail) jjIsSnowing = false;
 191.         else jjIsSnowing = true;
 192.        
 193.         weaponHook.processMain();
 194. }
 195.  
 196. void onReceive(jjSTREAM &in packet, int clientID) {
 197.         weaponHook.processPacket(packet, clientID);
 198. }
 199.  
 200. bool onDrawAmmo(jjPLAYER@ play, jjCANVAS@ canvas) {
 201.         return weaponHook.drawAmmo(play, canvas);
 202. }
 203.  
 204. void onFunction0(jjPLAYER@ play) {
 205.         isSnowing = true;
 206. }
 207.  
 208. void onFunction1(jjPLAYER@ play) {
 209.         isSnowing = false;
 210. }