Downloads containing ab22btl03.j2as

Downloads
Name Author Game Mode Rating
TSF with JJ2+ Only: Anniversary Bash 22 levels Jazz2Online Multiple N/A Download file

File preview

 1. const bool MLLESetupSuccessful = MLLE::Setup(); ///@MLLE-Generated
 2. #include "MLLE-Include-1.5.asc" ///@MLLE-Generated
 3. #pragma require "ab22btl03.j2l" ///@MLLE-Generated
 4. #pragma require "SEenergyblast.asc"
 5. #pragma require "SEfirework.asc"
 6. #pragma require "SEroller.asc"
 7. #include "SEenergyblast.asc"
 8. #include "SEfirework.asc"
 9. #include "SEroller.asc"
 10. #pragma require "Nail.j2a"
 11. #pragma require "f_ar3.wav"
 12. #pragma require "BubbleGun.j2a"
 13.  
 14. bool gameIsActive() {
 15.         return jjGameState == GAME::STARTED || jjGameState == GAME::OVERTIME;
 16. }
 17.  
 18. jjANIMSET@ customSpringSprite;
 19. bool generateCustomSpringSprites(jjANIMSET@ anim, const array<uint> &in colors) {
 20.         int length = colors.length();
 21.         bool success = (@customSpringSprite = anim).allocate(array<uint>(length * 3, 5)) !is null;
 22.         if (success) {
 23.                 uint srcSet = jjAnimSets[ANIM::SPRING];
 24.                 for (int i = 0; i < length; i++) {
 25.                         uint color = colors[i];
 26.                         uint destAnimOffset = anim + i * 3;
 27.                         for (int j = 0; j < 3; j++) {
 28.                                 uint srcAnim = jjAnimations[srcSet + j];
 29.                                 uint destAnim = jjAnimations[destAnimOffset + j];
 30.                                 for (int k = 0; k < 5; k++) {
 31.                                         jjPIXELMAP image(jjAnimFrames[destAnim + k] = jjAnimFrames[srcAnim + k]);
 32.                                         int width = image.width;
 33.                                         int height = image.height;
 34.                                         for (int l = 0; l < height; l++) {
 35.                                                 for (int m = 0; m < width; m++) {
 36.                                                         int pixel = image[m, l];
 37.                                                         if (pixel >= 32 && pixel < 40)
 38.                                                                 image[m, l] = color + (pixel & 7);
 39.                                                 }
 40.                                         }
 41.                                         if (!image.save(jjAnimFrames[destAnim + k]))
 42.                                                 return false;
 43.                                 }
 44.                         }
 45.                 }
 46.         }
 47.         return success;
 48. }
 49. void initializeCustomSpring(jjOBJ@ obj) {
 50.         int anim = obj.curAnim;
 51.         obj.behave(obj.behavior = BEHAVIOR::SPRING, false);
 52.         if (obj.curAnim != anim) {
 53.                 obj.curAnim = anim + 2;
 54.                 obj.determineCurFrame();
 55.         }
 56.         obj.draw();
 57. }
 58. void turnIntoCustomSpring(jjOBJ@ obj, uint color, float power, bool horizontal) {
 59.         if (horizontal) {
 60.                 obj.xSpeed = power;
 61.                 obj.ySpeed = 0.f;
 62.         } else {
 63.                 obj.xSpeed = 0.f;
 64.                 obj.ySpeed = -power;
 65.                 if (obj.state == STATE::START && obj.creatorType == CREATOR::LEVEL) {
 66.                         int x = int(obj.xPos) >> 5;
 67.                         int y = int(obj.yPos) >> 5;
 68.                         if (jjParameterGet(x, y, 0, 1) != 0) {
 69.                                 jjParameterSet(x, y, 0, 1, 0);
 70.                                 obj.yPos -= 4.f;
 71.                                 obj.ySpeed = power;
 72.                         }
 73.                 }
 74.         }
 75.         obj.behavior = initializeCustomSpring;
 76.         obj.curAnim = customSpringSprite + color * 3 + (horizontal ? 1 : 0);
 77.         obj.energy = obj.frameID = obj.freeze = obj.justHit = obj.light = obj.points = 0;
 78.         obj.causesRicochet = obj.isBlastable = obj.isTarget = obj.scriptedCollisions = obj.triggersTNT = false;
 79.         obj.deactivates = obj.isFreezable = true;
 80.         obj.bulletHandling = HANDLING::IGNOREBULLET;
 81.         obj.playerHandling = HANDLING::SPECIAL;
 82.         obj.lightType = LIGHT::NORMAL;
 83.         obj.determineCurFrame();
 84. }
 85.  
 86. se::DefaultWeaponHook weaponHook;
 87. bool onDrawAmmo(jjPLAYER@ player, jjCANVAS@ canvas) {
 88.        
 89.         return weaponHook.drawAmmo(player, canvas);
 90. }
 91. void onMain() {
 92.         weaponHook.processMain();
 93. }
 94. void onPlayer(jjPLAYER@ player) {
 95.         weaponHook.processPlayer(player);
 96. }
 97. void onPlayerInput(jjPLAYER@ player) {
 98.         if (player.yPos > jjWaterLevel && player.currWeapon == 4)
 99.                 player.keyFire = false;
 100.         weaponHook.processPlayerInput(player);
 101. }
 102. void onReceive(jjSTREAM &in packet, int clientID) {
 103.         weaponHook.processPacket(packet, clientID);
 104. }
 105. void onLevelLoad() {
 106.         jjWaterLighting = WATERLIGHT::GLOBAL;
 107.         jjSetWaterLevel(61*32, true);
 108.        
 109.         se::firework.loadAnims(jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[0]]);
 110.         se::firework.loadSamples(array<SOUND::Sample> = {SOUND::INTRO_BOEM1, SOUND::INTRO_BOEM2});
 111.         se::firework.setAsWeapon(6, weaponHook);
 112.         se::energyBlast.loadAnims(jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[1]]);
 113.         se::energyBlast.loadSamples(array<SOUND::Sample> = {SOUND::INTRO_BLOW});
 114.         se::energyBlast.setAsWeapon(4, weaponHook);
 115.         se::roller.loadAnims(jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[2]]);
 116.         se::roller.loadSamples(array<SOUND::Sample> = {SOUND::INTRO_END});
 117.         se::roller.setAsWeapon(2, weaponHook);
 118.         generateCustomSpringSprites(jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[3]], array<uint> = {40});
 119.         turnIntoCustomSpring(jjObjectPresets[OBJECT::GREENSPRING], 0, 19.f, false);
 120.         jjObjectPresets[OBJECT::SEEKERAMMO3].behavior = StaticPickup(jjObjectPresets[OBJECT::SEEKERAMMO3].behavior);
 121.         jjObjectPresets[OBJECT::CARROT].behavior = StaticPickup(jjObjectPresets[OBJECT::CARROT].behavior);
 122.        
 123.         jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[40]].load(0, "BubbleGun.j2a");
 124.         jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[41]].load(1, "BubbleGun.j2a");
 125.         jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[42]].load(2, "BubbleGun.j2a");
 126.         jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::AMMO] + 29] = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::AMMO] + 8];
 127.         jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::AMMO] + 28] = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[40]] + 0];
 128.        
 129.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLET].special = jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLET].determineCurAnim(ANIM::AMMO, 8);
 130.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLET].behavior = BubbleGun;
 131.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLET].xSpeed = 1.5;
 132.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLET].counterEnd = 105;
 133.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLET].var[6] = 0;
 134.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLET].freeze = 0;
 135.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLET].lightType = jjObjectPresets[OBJECT::BLASTERBULLET].lightType;
 136.  
 137.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLETPU].special = jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLETPU].determineCurAnim(ANIM::CUSTOM[40], 0);
 138.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLETPU].behavior = BubbleGunPU;
 139.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLETPU].xSpeed = 2;
 140.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLETPU].counterEnd = 105;
 141.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLETPU].var[6] = 8;
 142.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLETPU].freeze = 0;
 143.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEBULLETPU].lightType = jjObjectPresets[OBJECT::BLASTERBULLET].lightType;
 144.        
 145.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEPOWERUP].determineCurAnim(ANIM::CUSTOM[41], 0, true);
 146.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEPOWERUP].determineCurFrame();
 147.        
 148.         jjWeapons[WEAPON::ICE].spread = SPREAD::NORMAL;
 149.         jjWeapons[WEAPON::ICE].defaultSample = false;
 150.  
 151.         jjANIMATION@ anim = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::AMMO] + 82];
 152.         for (uint i = 0; i < anim.frameCount; ++i) {
 153.                 jjANIMFRAME@ frame = jjAnimFrames[anim + i];
 154.                 jjPIXELMAP sprite(frame);
 155.                 for (uint x = 0; x < sprite.width; ++x) {
 156.                         for (uint y = 0; y < sprite.height; ++y) {
 157.                                 if (sprite[x, y] != 0 && sprite[x, y] != 15)
 158.                                         sprite[x, y] += 33;
 159.                         }
 160.                 }
 161.                 sprite.save(frame);
 162.         }
 163.        
 164.         jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[25]].load(0, "Nail.j2a");
 165.        
 166.         jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::AMMO] + 49] = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[25]] + 4];
 167.         jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::AMMO] + 48] = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[25]] + 5];
 168.        
 169.         jjSampleLoad(SOUND::WIND_WIND2A, "f_ar3.wav");
 170.        
 171.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLET].behavior = jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLETPU].behavior = Nailgun();
 172.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLET].var[6] = 16;
 173.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLET].counterEnd = 60;
 174.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLET].killAnim = jjObjectPresets[OBJECT::BLASTERBULLET].killAnim;
 175.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLET].special = jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLET].determineCurAnim(ANIM::CUSTOM[25], 0);
 176.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLETPU].var[6] = 8 + 16;
 177.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLETPU].counterEnd = 55;
 178.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLETPU].killAnim = jjObjectPresets[OBJECT::BLASTERBULLET].killAnim;
 179.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLETPU].special = jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLETPU].determineCurAnim(ANIM::CUSTOM[25], 1);
 180.         jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLET].lightType = jjObjectPresets[OBJECT::RFBULLETPU].lightType = LIGHT::POINT;
 181.        
 182.         jjObjectPresets[OBJECT::RFAMMO3].lightType = LIGHT::POINT;
 183.        
 184.         jjObjectPresets[OBJECT::RFAMMO15].determineCurAnim(ANIM::CUSTOM[25], 2);
 185.         jjObjectPresets[OBJECT::RFAMMO15].determineCurFrame();
 186.        
 187.         jjObjectPresets[OBJECT::RFPOWERUP].determineCurAnim(ANIM::CUSTOM[25], 3);
 188.         jjObjectPresets[OBJECT::RFPOWERUP].determineCurFrame();
 189.        
 190.         jjWeapons[WEAPON::RF].spread = SPREAD::NORMAL;
 191.         jjWeapons[WEAPON::RF].style = WEAPON::NORMAL;
 192.         jjWeapons[WEAPON::RF].defaultSample = false;
 193.        
 194.         jjANIMATION@ anim2 = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::AMMO] + 71];
 195.         for (uint i = 0; i < anim2.frameCount; ++i) {
 196.                 jjANIMFRAME@ frame2 = jjAnimFrames[anim2 + i];
 197.                 jjPIXELMAP sprite2(frame2);
 198.                 for (uint x = 0; x < sprite2.width; ++x)
 199.                         for (uint y = 0; y < sprite2.height; ++y)
 200.                         if (sprite2[x,y] != 0) sprite2[x,y] = 0;
 201.                 sprite2.save(frame2);
 202.         }
 203.        
 204.         for (int i = 0; i < 2; i++) {
 205.                 auto@ frame = jjAnimFrames[jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::GRASSPLAT] + i]];
 206.                 jjPIXELMAP image(frame);
 207.                 for (uint j = 0; j < image.height; j++) {
 208.                         for (uint k = 0; k < image.width; k++) {
 209.                                 uint8 color = image[k, j];
 210.                                 if (color >= 16 && color < 24)
 211.                                         image[k, j] = color | 128;
 212.                         }
 213.                 }
 214.                 image.save(frame);
 215.         }
 216. }
 217.  
 218. void onLevelBegin() {
 219.         jjANIMATION@ anim = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[10]] + 4];
 220.         for (uint i = 0; i < anim.frameCount; ++i) {
 221.                 jjANIMFRAME@ frame = jjAnimFrames[anim + i];
 222.                 jjPIXELMAP sprite(frame);
 223.                 for (uint x = 0; x < sprite.width; ++x)
 224.                         for (uint y = 0; y < sprite.height; ++y)
 225.                         if (sprite[x,y] < 8 && x <= 16 && y >= 2) sprite[x,y] = 71;
 226.                 sprite.save(frame);
 227.         }
 228. }
 229.  
 230. void BubbleGun(jjOBJ@ bubble) {
 231.     if (bubble.state == STATE::START) {
 232.                 bubble.state = STATE::FLY;
 233.                 jjSample(bubble.xPos, bubble.yPos, SOUND::COMMON_PLOP2, 0, 0);
 234.         }
 235.        
 236.         if (jjMaskedPixel(int(bubble.xPos) + int(bubble.xSpeed), int(bubble.yPos)) || jjMaskedPixel(int(bubble.xPos) - int(bubble.xSpeed), int(bubble.yPos)) || jjMaskedPixel(int(bubble.xPos), int(bubble.yPos) + int(bubble.ySpeed)) || jjMaskedPixel(int(bubble.xPos), int(bubble.yPos) - int(bubble.ySpeed))) {
 237.                 jjSample(bubble.xPos, bubble.yPos, SOUND::P2_SPLOUT, 0, 0);
 238.         }
 239.        
 240.         bubble.behave(BEHAVIOR::WATERSHIELDBULLET);
 241.         bubble.killAnim = jjObjectPresets[OBJECT::WATERSHIELDBULLET].killAnim;
 242. }
 243.  
 244. void BubbleGunPU(jjOBJ@ bubble) {
 245.         if (bubble.state == STATE::START) {
 246.                 bubble.state = STATE::FLY;
 247.                 jjSample(bubble.xPos, bubble.yPos, SOUND::COMMON_PLOP2, 0, 0);
 248.         }
 249.  
 250.         if (jjMaskedPixel(int(bubble.xPos) + int(bubble.xSpeed), int(bubble.yPos)) || jjMaskedPixel(int(bubble.xPos) - int(bubble.xSpeed), int(bubble.yPos)) || jjMaskedPixel(int(bubble.xPos), int(bubble.yPos) + int(bubble.ySpeed)) || jjMaskedPixel(int(bubble.xPos), int(bubble.yPos) - int(bubble.ySpeed))) {
 251.                 jjSample(bubble.xPos, bubble.yPos, SOUND::P2_SPLOUT, 0, 0);
 252.         }
 253.        
 254.         bubble.behave(BEHAVIOR::WATERSHIELDBULLET);
 255.        
 256.         if (bubble.state == STATE::FLY && bubble.counter > 0) {
 257.                 switch (bubble.direction) {
 258.                         case 1: bubble.xSpeed = bubble.xSpeed - 0.08; bubble.ySpeed = bubble.ySpeed - 0.08; break;
 259.                         case -1: bubble.xSpeed = bubble.xSpeed + 0.08; bubble.ySpeed = bubble.ySpeed - 0.08; break;
 260.                 }
 261.         }
 262.        
 263.         bubble.killAnim = jjObjectPresets[OBJECT::WATERSHIELDBULLET].killAnim;
 264. }
 265.  
 266. class Nailgun : jjBEHAVIORINTERFACE {
 267.         void onBehave(jjOBJ@ obj) override {
 268.                 obj.behave(obj.state == STATE::EXPLODE? BEHAVIOR::BULLET : BEHAVIOR::RFBULLET, obj.state == STATE::EXPLODE? true:false);
 269.                 jjPLAYER@ creator = jjPlayers[obj.creatorID];
 270.                
 271.                 obj.var[0] = int(atan2(-obj.ySpeed, obj.xSpeed) * (512.f * 0.318309886142228f));
 272.                
 273.                 obj.xAcc = (obj.eventID == OBJECT::RFBULLETPU? 0.4:0.35) * obj.direction;
 274.                 if (obj.ySpeed < 0 && obj.direction == 0 && obj.xSpeed == 0) obj.yAcc = -0.5;
 275.                
 276.                
 277.                 if (obj.state != STATE::EXPLODE) {
 278.                         if (obj.counter == 1 && creator.isLocal) {
 279.                                 jjSample(creator.xPos, creator.yPos, SOUND::WIND_WIND2A, 48, obj.eventID == OBJECT::RFBULLETPU? 19000:17500);
 280.                                 obj.var[2] = 0;
 281.                                 obj.playerHandling = HANDLING::PLAYERBULLET;
 282.                         }
 283.                        
 284.                         jjDrawRotatedSprite(obj.xPos, obj.yPos, ANIM::CUSTOM[25], obj.eventID == OBJECT::RFBULLETPU? 1:0, 0, obj.var[0], 1, 1, SPRITE::NORMAL);
 285.                        
 286.                         if (jjMaskedPixel(int(obj.xPos + obj.xSpeed + obj.var[7] / 65536.f), int(obj.yPos))) {
 287.                                 obj.xSpeed = 0;
 288.                                 obj.var[7] = 0;
 289.                                 obj.playerHandling = HANDLING::PARTICLE;
 290.                                 obj.bePlatform(obj.xPos, obj.yPos, 48, 8);
 291.                                 if (obj.var[2] == 0) {
 292.                                         jjSample(obj.xPos, obj.yPos, SOUND::COMMON_METALHIT, 0, 0);
 293.                                         obj.counter = 1;
 294.                                         if (obj.eventID == OBJECT::RFBULLETPU) obj.counterEnd = 90;
 295.                                         obj.var[2] = 1;
 296.                                 }
 297.                         }
 298.                         else if (jjMaskedPixel(int(obj.xPos), int(obj.yPos + obj.ySpeed))) {
 299.                                 obj.ySpeed = 0;
 300.                                 obj.playerHandling = HANDLING::PARTICLE;
 301.                                 if (obj.var[2] == 0) {
 302.                                         jjSample(obj.xPos, obj.yPos, SOUND::COMMON_METALHIT, 0, 0);
 303.                                         obj.counter = 1;
 304.                                         if (obj.eventID == OBJECT::RFBULLETPU) obj.counterEnd = 90;
 305.                                         obj.var[2] = 1;
 306.                                 }
 307.                         }
 308.                 } else {
 309.                         obj.clearPlatform();
 310.                         obj.var[2] = 0;
 311.                         obj.counterEnd = obj.eventID == OBJECT::RFBULLETPU? 55:60;
 312.                 }
 313.         }
 314. }
 315.  
 316. class StaticPickup : jjBEHAVIORINTERFACE {
 317.         StaticPickup(const jjBEHAVIOR &in behavior) {
 318.                 originalBehavior = behavior;
 319.         }
 320.         void onBehave(jjOBJ@ obj) override {
 321.                 obj.behave(originalBehavior);
 322.                 if (obj.state == STATE::FLOATFALL)
 323.                         obj.state = STATE::FLOAT;
 324.         }
 325.         bool onObjectHit(jjOBJ@ obj, jjOBJ@ bullet, jjPLAYER@ player, int force) {
 326.                 if (bullet is null) {
 327.                         obj.behavior = originalBehavior;
 328.                         if (player.objectHit(obj, force, obj.playerHandling))
 329.                                 return true;
 330.                         obj.behavior = this;
 331.                 }
 332.                 return false;
 333.         }
 334.         private jjBEHAVIOR originalBehavior;
 335. }
 336.