Downloads containing ab22btl17.j2as

Downloads
Name Author Game Mode Rating
TSF with JJ2+ Only: Anniversary Bash 22 levels Jazz2Online Multiple N/A Download file

File preview

 1. const bool MLLESetupSuccessful = MLLE::Setup(); ///@MLLE-Generated
 2. #include "MLLE-Include-1.5.asc" ///@MLLE-Generated
 3. #pragma require "ab22btl17-MLLE-Data-1.j2l" ///@MLLE-Generated
 4. #pragma require "A_CarrFIXday.j2t" ///@MLLE-Generated
 5. #pragma require "OWMist.j2t" ///@MLLE-Generated
 6. #pragma require "icjungn.j2t" ///@MLLE-Generated
 7. #pragma require "ab22btl17.j2l" ///@MLLE-Generated
 8. #pragma require "rain9.wav"
 9.  
 10. uint palshift = 0;
 11. uint type = 3;
 12.  
 13. int showerInterval = 4200;
 14. int showerDuration = 2101;
 15.  
 16. uint R = 10;
 17. uint G = 60;
 18. uint B = 90;
 19. uint light = 100;
 20. uint tint = 188;
 21.  
 22. int sample = 0;
 23.  
 24. void removeSpritePaletteReferences() {
 25.         array<int> mapping(256);
 26.         for (int i = 1; i < 96; i++) {
 27.                 jjPALCOLOR color = jjPalette.color[i];
 28.                 int best = 0x40000;
 29.                 for (int j = 96; j < 256; j++) {
 30.                         jjPALCOLOR match = jjPalette.color[j];
 31.                         int red = int(match.red) - color.red;
 32.                         int green = int(match.green) - color.green;
 33.                         int blue = int(match.blue) - color.blue;
 34.                         int dist = red * red + green * green + blue * blue;
 35.                         if (dist < best) {
 36.                                 best = dist;
 37.                                 mapping[i] = j;
 38.                         }
 39.                 }
 40.         }
 41.         for (int i = 96; i < 256; i++) {
 42.                 mapping[i] = i;
 43.         }
 44.         for (uint i = 1; i < jjTileCount; i++) {
 45.                 jjPIXELMAP tile(i);
 46.                 for (int j = 0; j < 32; j++) {
 47.                         for (int k = 0; k < 32; k++) {
 48.                                 tile[k, j] = mapping[tile[k, j]];
 49.                         }              
 50.                 }
 51.                 tile.save(i, true);
 52.         }
 53. }
 54.  
 55. jjANIMSET@ customSpringSprite;
 56. array<int> fastCustomSpringSpeeds(jjLocalPlayerCount);
 57. bool generateCustomSpringSprites(jjANIMSET@ anim, const array<uint> &in colors) {
 58.         int length = colors.length();
 59.         bool success = (@customSpringSprite = anim).allocate(array<uint>(length * 3, 5)) !is null;
 60.         if (success) {
 61.                 uint srcSet = jjAnimSets[ANIM::SPRING];
 62.                 for (int i = 0; i < length; i++) {
 63.                         uint color = colors[i];
 64.                         uint destAnimOffset = anim + i * 3;
 65.                         for (int j = 0; j < 3; j++) {
 66.                                 uint srcAnim = jjAnimations[srcSet + j];
 67.                                 uint destAnim = jjAnimations[destAnimOffset + j];
 68.                                 for (int k = 0; k < 5; k++) {
 69.                                         jjPIXELMAP image(jjAnimFrames[destAnim + k] = jjAnimFrames[srcAnim + k]);
 70.                                         int width = image.width;
 71.                                         int height = image.height;
 72.                                         for (int l = 0; l < height; l++) {
 73.                                                 for (int m = 0; m < width; m++) {
 74.                                                         int pixel = image[m, l];
 75.                                                         if (pixel >= 32 && pixel < 40)
 76.                                                                 image[m, l] = color + (pixel & 7);
 77.                                                 }
 78.                                         }
 79.                                         if (!image.save(jjAnimFrames[destAnim + k]))
 80.                                                 return false;
 81.                                 }
 82.                         }
 83.                 }
 84.         }
 85.         return success;
 86. }
 87. void initializeCustomSpring(jjOBJ@ obj) {
 88.         int anim = obj.curAnim;
 89.         obj.behave(obj.behavior = BEHAVIOR::SPRING, false);
 90.         if (obj.curAnim != anim) {
 91.                 obj.curAnim = anim + 2;
 92.                 obj.determineCurFrame();
 93.         }
 94.         obj.draw();
 95. }
 96. void turnIntoCustomSpring(jjOBJ@ obj, uint color, float power, bool horizontal) {
 97.         if (horizontal) {
 98.                 obj.xSpeed = power;
 99.                 obj.ySpeed = 0.f;
 100.         } else {
 101.                 obj.xSpeed = 0.f;
 102.                 obj.ySpeed = -power;
 103.                 if (obj.state == STATE::START && obj.creatorType == CREATOR::LEVEL) {
 104.                         int x = int(obj.xPos) >> 5;
 105.                         int y = int(obj.yPos) >> 5;
 106.                         if (jjParameterGet(x, y, 0, 1) != 0) {
 107.                                 jjParameterSet(x, y, 0, 1, 0);
 108.                                 obj.yPos -= 4.f;
 109.                                 obj.ySpeed = power;
 110.                         }
 111.                 }
 112.         }
 113.         obj.behavior = initializeCustomSpring;
 114.         obj.curAnim = customSpringSprite + color * 3 + (horizontal ? 1 : 0);
 115.         obj.energy = obj.frameID = obj.freeze = obj.justHit = obj.light = obj.points = 0;
 116.         obj.causesRicochet = obj.isBlastable = obj.isTarget = obj.scriptedCollisions = obj.triggersTNT = false;
 117.         obj.deactivates = obj.isFreezable = true;
 118.         obj.bulletHandling = HANDLING::IGNOREBULLET;
 119.         obj.playerHandling = HANDLING::SPECIAL;
 120.         obj.lightType = LIGHT::NORMAL;
 121.         obj.determineCurFrame();
 122. }
 123. void handleFastCustomSpringSpeeds(jjPLAYER@ player) {
 124.         if (player.ySpeed < -32.f) {
 125.                 fastCustomSpringSpeeds[player.localPlayerID] = int(ceil((player.ySpeed + 32.f) / -0.125f));
 126.         } else if (fastCustomSpringSpeeds[player.localPlayerID] != 0) {
 127.                 if (player.ySpeed < -31.f) {
 128.                         fastCustomSpringSpeeds[player.localPlayerID]--;
 129.                         player.ySpeed = -32.f;
 130.                 } else {
 131.                         fastCustomSpringSpeeds[player.localPlayerID] = 0;
 132.                 }
 133.         }
 134. }
 135.  
 136. void onLevelLoad() {
 137.         jjUseLayer8Speeds = true;
 138.  
 139.         removeSpritePaletteReferences();       
 140.         generateCustomSpringSprites(jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[0]], array<uint> = {64});
 141.         turnIntoCustomSpring(jjObjectPresets[OBJECT::FROZENSPRING], 0, 34.f, false);
 142.        
 143.         for (int i = 1; i < 255; i++) {
 144.                 if (jjObjectPresets[i].playerHandling == HANDLING::PICKUP) {
 145.                         jjObjectPresets[i].behavior = CannotBeShotDown;
 146.                 }
 147.         }
 148.        
 149.         jjObjectPresets[OBJECT::APPLE].behavior =
 150.         jjObjectPresets[OBJECT::BANANA].behavior =
 151.         jjObjectPresets[OBJECT::CANDY].behavior =
 152.         jjObjectPresets[OBJECT::CHERRY].behavior =
 153.         jjObjectPresets[OBJECT::DONUT].behavior =
 154.         jjObjectPresets[OBJECT::FRIES].behavior = ColoredMoth;
 155.        
 156.         jjAnimSets[ANIM::MOTH].load();
 157.        
 158.         jjSampleLoad(SOUND::INTRO_BLOW, "rain9.wav");
 159.        
 160.         jjANIMATION@ animBubble = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::COMMON] + 1];
 161.                 for (uint i = 0; i < animBubble.frameCount; ++i) {
 162.                         jjANIMFRAME@ frame = jjAnimFrames[animBubble + i];
 163.                         jjPIXELMAP sprite(frame);
 164.                         for (uint x = 0; x < sprite.width; ++x)
 165.                                 for (uint y = 0; y < sprite.height; ++y)
 166.                                 if (sprite[x,y] != 0) sprite[x,y] += 115;
 167.                         sprite.save(frame);
 168.                 }
 169.                
 170.         jjPIXELMAP rain(32,32);
 171.         for (uint x = 0; x < rain.width; ++x) {
 172.                 for (uint y = 0; y < rain.height; ++y) {
 173.                         if (x == 16) {
 174.                                 if (y <= 16) rain[x,y] = 74;
 175.                                 else if (y > 16 && y <= 24) rain[x,y] = 73;
 176.                                 else rain[x,y] = 0;
 177.                         } else {
 178.                                 rain[x,y] = 0;
 179.                         }
 180.                 }
 181.         }
 182.        
 183.         jjANIMATION@ animRain = jjAnimations[jjAnimSets[ANIM::COMMON].firstAnim + 2];
 184.         for (uint frameID = 0; frameID < animRain.frameCount; ++frameID) {
 185.                 jjANIMFRAME@ frame = jjAnimFrames[animRain.firstFrame + frameID];
 186.                 rain.save(frame);
 187.                 frame.hotSpotX = -frame.width/2;
 188.                 frame.hotSpotY = -frame.height;
 189.         }
 190.        
 191. }
 192.  
 193. void onLevelBegin() {
 194.         jjPAL standard;
 195.         standard.load("Diam2.j2t");
 196.         jjPalette.copyFrom(16, 40, 16, standard, 1);
 197.         jjPalette.copyFrom(59, 37, 59, standard, 1);
 198.         jjPalette.apply();
 199. }
 200.  
 201. void CannotBeShotDown(jjOBJ@ obj) {
 202.         obj.behave(BEHAVIOR::PICKUP);
 203.         if (obj.state == STATE::FLOATFALL) obj.state = STATE::FLOAT;
 204. }
 205.  
 206. void ColoredMoth(jjOBJ@ obj) {
 207.         switch (obj.eventID) {
 208.                 case OBJECT::APPLE: palshift = 8; type = 3; break;
 209.                 case OBJECT::BANANA: palshift = 240; type = 2; break;
 210.                 case OBJECT::CANDY: palshift = 192; type = 2; break;
 211.                 case OBJECT::CHERRY: palshift = 240; type = 3; break;
 212.                 case OBJECT::DONUT: palshift = 248; type = 2; break;
 213.                 case OBJECT::FRIES: palshift = 224; type = 3; break;
 214.         }
 215.         jjDrawSprite(obj.xPos, obj.yPos + 6, ANIM::MOTH, type, obj.curFrame, obj.direction, SPRITE::PALSHIFT, palshift);
 216.         obj.playerHandling = jjObjectPresets[OBJECT::MOTH].playerHandling;
 217.         obj.bulletHandling = jjObjectPresets[OBJECT::MOTH].bulletHandling;
 218.         obj.behave(BEHAVIOR::MOTH, false);
 219. }
 220.  
 221. void onPlayer(jjPLAYER@ player) {
 222.         handleFastCustomSpringSpeeds(player);
 223.        
 224.         player.lightType = LIGHT::NONE;
 225.         player.lighting = light;
 226.        
 227.         for (int i = 0; i < 1024; i++) {
 228.                 jjPARTICLE@ particle = jjParticles[i];
 229.                 if (particle.type == PARTICLE::RAIN) {
 230.                         particle.xSpeed = 0;
 231.                         particle.ySpeed = player.ySpeed < 0? 10 : int(10 + player.ySpeed);
 232.                 }
 233.         }
 234. }
 235.  
 236. void onMain() {
 237.         if (showerInterval > 0) showerInterval--;
 238.         else if (showerInterval == 0) showerDuration--;
 239.        
 240.         if (showerDuration == 0) {
 241.                 showerInterval = 4200;
 242.                 showerDuration = 2101;
 243.         }
 244.        
 245.         if (!jjLowDetail) {
 246.                 jjIsSnowing = showerDuration < 2101? true:false;
 247.                 if (jjIsSnowing) sample = jjSampleLooped(jjLocalPlayers[0].xPos, jjLocalPlayers[0].yPos, SOUND::INTRO_BLOW, sample, 0, 0);
 248.        
 249.                 if (showerInterval < 280 || showerInterval > 3920 && jjGameTicks > 281) {
 250.                         if (light > 90) light--;
 251.                         if (R > 0) R--;
 252.                         if (G > 15) G--;
 253.                         if (B > 30) B--;
 254.                         if (tint < 196) tint++;
 255.                 }
 256.                 else {
 257.                         if (light < 100) light++;
 258.                         if (R < 10) R++;
 259.                         if (G < 60) G++;
 260.                         if (B < 90) B++;
 261.                         if (tint > 188) tint--;
 262.                 }
 263.         }
 264.         else {
 265.                 jjIsSnowing = false;
 266.                 light = 100;
 267.                 R = 10;
 268.                 G = 60;
 269.                 B = 90;
 270.         }
 271.        
 272.         jjSetFadeColors(R,G,B);
 273.         array<jjLAYER@> layers = jjLayerOrderGet();
 274.         layers[14].spriteMode = SPRITE::TINTED;
 275.         layers[14].spriteParam = tint;
 276. }