Downloads containing LapFestEx.j2as

Downloads
Name Author Game Mode Rating
JJ2+ Only: Lapper FestiveFeatured Download Violet CLM Tileset conversion 9.3 Download file

File preview

 1. void onLevelLoad() {
 2.         jjLayers[6].spriteMode = SPRITE::PALSHIFT;
 3.         jjLayers[6].spriteParam = 16*3;
 4.         jjLayers[6].yOffset = -75;
 5.        
 6.         jjPIXELMAP rockImage(0,0, 96,96, 5);
 7.         jjANIMFRAME@ rockFrame = jjAnimFrames[jjObjectPresets[OBJECT::ROTATINGROCK].curFrame];
 8.         rockImage.save(rockFrame);
 9.         rockFrame.hotSpotY -= 8;
 10.        
 11.         uint giftAnimID = jjAnimSets[ANIM::CUSTOM[0]].allocate(array<uint> = {3,1,1,1,1, 3,1,1,1,1, 3,1,1,1,1});
 12.         for (uint color = 0; color < 3; ++color, ++giftAnimID) {
 13.                 const uint y = (3 + color) * 32;
 14.                 for (uint state = 0; state < 3; ++state) {
 15.                         jjANIMFRAME@ boxFrame = jjAnimFrames[jjAnimations[giftAnimID] + state];
 16.                         jjPIXELMAP(state * 64 + 13, y, 48,32, 5).save(boxFrame);
 17.                         boxFrame.hotSpotX = -24;
 18.                         boxFrame.hotSpotY = 0;
 19.                 }
 20.                 for (uint shard = 0; shard < 4; ++shard) {
 21.                         jjANIMFRAME@ shardFrame = jjAnimFrames[jjAnimations[++giftAnimID]];
 22.                         jjPIXELMAP((6 + shard) * 32, y, 32,32, 5).save(shardFrame);
 23.                         shardFrame.hotSpotX = shardFrame.hotSpotY = -16;
 24.                 }
 25.         }
 26.        
 27.         jjObjectPresets[OBJECT::GUNCRATE].behavior =
 28.         jjObjectPresets[OBJECT::CARROTCRATE].behavior =
 29.         jjObjectPresets[OBJECT::ONEUPCRATE].behavior =
 30.         jjObjectPresets[OBJECT::BOMBCRATE].behavior =
 31.         jjObjectPresets[OBJECT::SPRINGCRATE].behavior =
 32.         jjObjectPresets[OBJECT::GEMCRATE].behavior =
 33.         jjObjectPresets[OBJECT::BOUNCERAMMO15].behavior =
 34.         jjObjectPresets[OBJECT::ICEAMMO15].behavior =
 35.         jjObjectPresets[OBJECT::SEEKERAMMO15].behavior =
 36.         jjObjectPresets[OBJECT::RFAMMO15].behavior =
 37.         jjObjectPresets[OBJECT::TOASTERAMMO15].behavior =
 38.                 Gift;
 39.                
 40.         jjObjectPresets[OBJECT::DESTRUCTSCENERY].behavior = Lamp;
 41.                
 42.         auto layers = jjLayerOrderGet();
 43.         jjLayerYOffset[7] = -3 * 32 + 10;
 44.         for (uint additionalLayerID = 0; additionalLayerID < 4; ++additionalLayerID) {
 45.                 jjLAYER mountains(jjLayers[7]);
 46.                 mountains.yOffset = jjLayerYOffset[7] + (additionalLayerID + 1) * (40 * 32 + 52);
 47.                 mountains.xSpeed = jjLayerXSpeed[7] * (4 - additionalLayerID) / 6;
 48.                 mountains.ySpeed -= 0.03 * (additionalLayerID + 1);
 49.                 layers.insertAt(additionalLayerID + 7, mountains);
 50.         }
 51.         jjLayerOrderSet(layers);
 52. }
 53.  
 54. void onDrawLayer8(jjPLAYER@, jjCANVAS@ canvas) {
 55.         canvas.drawRectangle(0, 8*32, 25*32, 8*32, 203, SPRITE::TRANSLUCENT);
 56. }
 57.  
 58. [SOLID]
 59. void Gift(jjOBJ@ obj) {
 60.         if (obj.state == STATE::START) {
 61.                 obj.determineCurAnim(ANIM::CUSTOM[0], (jjRandom() % 3) * 5);
 62.                 obj.frameID = 0;
 63.                 obj.determineCurFrame();
 64.                 obj.behave(BEHAVIOR::CRATE, false);
 65.         } else if (obj.state == STATE::DONE) {
 66.                 //obj.beSolid();
 67.                 obj.draw();
 68.         } else if (obj.state == STATE::ACTION) {
 69.                 obj.behave(BEHAVIOR::CRATE, false);
 70.                 if (jjGameConnection == GAME::LOCAL) {
 71.                         obj.state = STATE::DONE;
 72.                         obj.creatorType = CREATOR::OBJECT;
 73.                         obj.behavior = Gift;
 74.                         obj.playerHandling = HANDLING::SPECIALDONE;
 75.                         obj.bulletHandling = HANDLING::IGNOREBULLET;
 76.                         obj.curFrame = jjAnimations[obj.curAnim] + 2;
 77.                         obj.justHit = 0;
 78.                         obj.draw();
 79.                         uint shardID = 0;
 80.                         for (uint objectID = jjObjectCount; --objectID != 0;) {
 81.                                 jjOBJ@ shard = jjObjects[objectID];
 82.                                 if (shard.eventID == OBJECT::SHARD && shard.isActive && shard.xOrg == obj.xPos && shard.yOrg == obj.yPos)
 83.                                         shard.curAnim = obj.curAnim + 1 + (shardID++ & 3);
 84.                         }
 85.                 } else {
 86.                         obj.delete();
 87.                 }
 88.         } else {
 89.                 obj.behave(BEHAVIOR::CRATE);
 90.                 jjDrawSpriteFromCurFrame(obj.xPos, obj.yPos - 32, obj.curFrame + 1, 1);
 91.         }
 92. }
 93.  
 94. void Lamp(jjOBJ@ obj) {
 95.         if (obj.state == STATE::START) {
 96.                 obj.behave(BEHAVIOR::DESTRUCTSCENERY, false);
 97.                 if ((jjTileGet(4, uint(obj.xOrg) >> 5, uint(obj.yOrg) >> 5) & TILE::RAWRANGE) == 361) {
 98.                         obj.lightType = LIGHT::NORMAL;
 99.                         obj.light = 11;
 100.                 }
 101.         } else {
 102.                 obj.behave(BEHAVIOR::DESTRUCTSCENERY, false);
 103.                 if (obj.state == STATE::DONE) {
 104.                         obj.lightType = LIGHT::NONE;
 105.                         obj.behavior = BEHAVIOR::DESTRUCTSCENERY;
 106.                 }
 107.         }
 108. }